Stage bij het Nederlands Consulaat te São Paulo

Alles wat je maar kwijt wil over Brazilië.
Post Reply
User avatar
Redactie
Articles: 625
Posts: 926
Joined: Tue Nov 14, 2017 16:18
Contact:

Stage bij het Nederlands Consulaat te São Paulo

Post by Redactie » Mon Jun 11, 2018 16:38

Voor studenten (m/v) in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire of hoger-onderwijsinstelling biedt de Afdeling Innovatie bij het Consulaat Generaal (CG) in São Paulo, een boeiende stageplaats aan.

Voorop staat dat interesse en studierichting van de student (aantoonbaar) aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

Werkomgeving
De Afdeling Innovatie/ Holland Innovation Network (HIN) binnen het CG São Paulo behartigt de Nederlandse innovatiebelangen in heel Brazilië. Er bestaat goede samenwerking, zowel op nationaal niveau tussen overheidsinstellingen, als op academisch niveau tussen bijvoorbeeld Nederlandse en Braziliaanse universiteiten en kennisinstellingen. Belangrijke thema’s waarop wordt samengewerkt zijn: Biobased economy, Life Sciencs & health, Aerospace en Agriculture.

Het takenpakket van HIN in Brazilië bestaat uit: kennisvergaring en -verspreiding over innovatieve ontwikkelingen en kansen, het bevorderen van samenwerkingsnetwerken en het stimuleren van samenwerkingsprojecten. In totaal werken er 3 mensen bij HIN Brazilië in de stad São Paulo (ca 20 mln mensen). Op het CG São Paulo werken in totaal 20 mensen en het is daarmee een middelgrote post in het Nederlandse diplomatieke netwerk.

Taakomschrijving

De stagiair levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van HIN Brazilië, zoals inkomende en uitgaande innovatiemissies, en zal ook worden ingezet voor het ondersteunen van communicatie activiteiten.

Daarnaast zal, afhankelijk van zijn of haar profiel, de stagiair zelfstandig studie doen naar mogelijke nieuwe R&D/innovatie werkterreinen voor HIN Brazilië, zoals Biotechnologie in Life Sciences & Health of Robotica in Agriculture / Smart Industries / Health. Dit werk omvat het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen in Brazilië, de bijbehorende actoren en de concrete kansen voor samenwerking met Nederland.

Wij bieden een uitdagende stage met afwisselende werkzaamheden in een leuk en dynamisch team. Je krijgt in zes maanden een goed beeld van de praktijksituatie van HIN, opererend binnen een middelgroot consulaat in het Nederlandse diplomatieke netwerk.

Functieprofiel
Belangstellende studenten moeten aan de volgende algemene eisen voldoen:

De student dient in een vergevorderd stadium te zijn van een voor de functie relevante studie (HBO of universitair) en affiniteit te hebben met (inter)nationale innovatie;
Kennis van de Portugese taal is een pré;
Brede algemene ontwikkeling en interesse; goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme;
Goede kennis van Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) en sociale media;
Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren.
Voorwaarden en vergoedingen
Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling. De stagiair is nog niet afgestudeerd. Er wordt een rijksbrede stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren
Indien je interesse hebt in een stage en aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvangt de Afdeling Innovatie/Holland Innovation Network (HIN) graag vóór 22 juni 2018 een sollicitatiebrief met motivatie (max. 1 A4) en CV. Deze kun je sturen naar SAO-IA@minbuza.nl t.n.v. Petra Smits (Innovatie Raad Brazilië). Ons selectieproces bevat twee fases: beoordeling van CV’s en interviews (via skype). Over de uitkomst van de verschillende fases word je natuurlijk op tijd ingelicht. De skype gesprekken worden gevoerd in de week van 25 juni 2018.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.Post Reply