Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Alles wat je maar kwijt wil over Brazilië.
WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Fri May 25, 2018 13:43

In de lokalen van Arte N’ativa in Brussel ontmoette ik Anneleen Vos, zij is juist terug uit Brazilië en vertelt over haar reis en immersie in de agro-ecologie.

Stel je eens voor Anneleen, wat bracht je naar Brazilië?

Ik ben een 31-jarige uit het Antwerpen, ik werk sinds verschillende jaren in de ngo-sector, en ben sinds een aantal jaren ook vrijwilliger voor Wervel, dat is een kleine Vlaamse vzw die strijdt voor een eerlijke en duurzame landbouw in België, maar ook in Brazilië via hun werking rond de Cerrado.

De Cerrado is een enorm grote savanne, een belangrijk ecosysteem in Brazilie met een enorme biodiversiteit, maar dat in snel tempo ontbost wordt vooral voor soja, suikerriet, eucalyptus en runderen. Ik zit mee in een groep vrijwilligers dat aan sensibilisering doet rond de Cerrado hier in België.
image1.jpg
Sinds vorig jaar ben ik ook weer een nieuwe studie begonnen nl. voedselbeleid! Ik studeer dit aan de City University in Londen. Ik kan alles volgen via internet. Ik ben geïnteresseerd in ons wereldwijd voedselsysteem, in het bijzonder de soms absurde internationale handel, de machtsverhoudingen in de voedselketen en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit.

Dat er nog zoveel honger is in de wereld is vind ik absoluut onbegrijpelijk en onmenselijk, vooral omdat voldoende eten is om onze aardbol te voeden. Ik kan me wel vinden in de globale beweging voor voedselsoevereiniteit, waar Wervel ook deel van uit maakt.

Daarmee dat ik gedurende drie maanden naar Brazilië vertrok om mij te verdiepen in de agro-ecologie, ik ging naar een boerderij om stage te lopen, ik ging naar het Wereld Sociaal Forum in Bahia en naar het Wereld Water Forum in Brasilía.

Wat was de reden van u vertrek naar Brazilië?

Omdat ik mijn master online kan volgen had ik ook de kans om te reizen. Ik had al in Afrika en Azië gewoond voor stages en werk, en wilde graag ook het Latijns-Amerikaanse continent beter leren kennen. Brazilië was een voor de hand liggende keuze omdat ik al wat Portugees kon, en ook omdat ik via Wervel vele contacten heb gekregen van mensen en organisaties die zich engageren voor agro-ecologie, het milieu, de bescherming van de Cerrado…

Ik wilde graag meer leren over agro-ecologie in de praktijk, en heb daarom vrijwilligerswerk op twee verschillende boerderijen gedaan, in ruil voor kost en inwoon. Brazilië is ook een interessant land op het vlak van voedselbeleid. Ze hebben een vrij uniek multi-sectorieel beleidsplan voor voedselzekerheid, waarin zowel steun voor familiale boerderijen en agro-ecologie o.a. via publieke aanbestedingen en gezonde schoollunchen, toegang tot water, acties tegen overgewicht en obesitas, als sociale zekerheidsmechanismen voor arme gezinnen zoals de Bolsa Familia aanbod komen. Deze laatste neemt trouwens meer dan 80% van het budget van dit voedselzekerheidsplan in beslag.

Hoe heb je je reis beleefd?

Het was mijn eerste keer in Brazilië en ik heb een onvergetelijke ervaring gehad. Zo’n warme , gastvrije cultuur, waar wij nog veel van kunnen leren. Er is ruimte voor spiritualiteit, voor emoties en de belangrijke onzichtbare dingen des levens. Ook de energie van alle mensen die ik ontmoette om te vechten voor wat ze belangrijk vinden was inspirerend… Ondanks de politiek die momenteel alles tegenwerkt. Ik wens Brazilië het allerbeste voor de toekomst en ik ga heel graag nog eens terug als ik de kans krijg…

Wat is agro-ecologie? Wat heb je geleerd over agro-ecologie in Brazilië?

Er is veel discussie over de exacte definitie van agro-ecologie, maar in de kern wil agro-ecologie een duurzaam alternatief bieden voor het huidige industriële landbouw- en voedselsysteem dat buiten vervuiling, verlies van biodiversiteit, en een grote impact op het klimaat, ook ongelijkheid in de hand werkt en de honger niet uit de wereld heeft geholpen. Op vlak van landbouw is agro-ecologie gebaseerd op ecologische principes waarbij diversiteit van gewassen en een gezonde bodem bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. De kennis over de exacte praktijken die kunnen zorgen voor een goede productiviteit is context gebonden, en komt vaak van de boeren zelf die experimenten en innoveren op hun veld.

In Brazilië is vooral de conventionele, industriële landbouw heel zichtbaar, gigantische monoculturen van soja of bonen die het volledige landschap in beslag nemen– zo ver het oog reikt. Een heel triest aanzicht. Daartegenover staan de kleine agro-ecologische paradijsjes, waar ik heb kunnen verblijven. Op deze boerderijen in de buurt van de hoofdstad Brasilia, midden in de Cerrado, werd op een biologische manier geproduceerd, met een enorme diversiteit aan fruit en groenten. Ik had het geluk in het mango seizoen aan te komen zodat we elke dag verse mango’s konden rapen! En daarna begon het avocado seizoen.

Je bent naar een speciale ministeriële commissie over voeding en voedselzekerheid geweest? Wat hield deze in? Wat werd daar besproken?

Zoals ik al zei heeft Brazilië een interessant voedselbeleid. Maar ook het systeem waarmee het voedselbeleid bepaald wordt, is de enige in zijn soort wereldwijd. Sinds 2006 (in gang gezet door Lula) bepaalt de wet dat er om de vier jaar een conferentie georganiseerd wordt door CONSEA, de nationale raad voor voedselzekerheid, die voor 2/3 uit het middenveld bestaat en 1/3 uit overheidspersoneel. Deze conferentie doet aanbevelingen voor het beleid aan een interministerieel orgaan (CAISAN), dat uit meer dan 20 ministeries van verschillende sectoren bestaat. Dit orgaan schrijft het beleidsplan op basis van de aanbevelingen van de conferentie. Om de twee jaar wordt ook een conferentie georganiseerd om het beleid op te volgen. Toevallig vond deze net plaats in maart in Brasilia, en heb ik als enige buitenlander tussen ongeveer 300 deelnemers uit heel Brazilië kunnen deelnemen. De bedoeling was dus het meest recente plan voor voedselzekerheid (PLANSAN II – dat loopt van 2016-2019) te evalueren. Jammer genoeg maakt de huidige regering onder Temer hier geen prioriteit van. Er werd al flink gekortwiekt in het budget voor dit plan, waarbij cruciale programma’s verzwakt of volledig geschrapt worden. Deze regering heeft ook sociale uitgaven voor 20 jaar bevroren… Maar de deelnemers van de conferentie bleven niet bij de pakken zitten en engageerden zich om te blijven vechten voor het recht op voedsel.


Wat waren de belangrijkste doelstellingen van het wereldwaterforum? Hoe heb jij het onofficiële forum beleefd en wat heb je daar geleerd?

Het officiële wereldwaterforum dat plaatsvond eind maart in Brasilia, was een nogal ondemocratisch evenement omwille van de prijzige inkom. Sociale beweging refereerden ernaar als het ‘Forum van de corporaties’ omdat bijvoorbeeld Nestle en Coca Cola het forum sponsorden. Er werd wel een ‘Vila Cidadã’ georganiseerd, een plek vrij toegankelijk voor iedereen en waar NGOs en andere organisaties standjes kregen, en waar vooral veel schoolkinderen naartoe kwamen, maar de belangrijkste debatten vonden uiteraard niet daar plaats. Daarom organiseerde het middenveld een alternatief event, het ‘alternatieve wereldwaterforum’, dat vrij toegankelijk was voor iedereen en een publiek standpunt innam tegen de privatisering en comodificatie van water. Ik deed op die moment vrijwilligerswerk voor Oca do Sol, (http://www.institutoocadosol.org/ ), een kleine NGO die vooral werkt rond de bescherming van waterbronnen. Samen met mijn collega Yorrana liepen we mee in de mars georganiseerd door het alternatieve forum (foto’s hieronder). De mars mocht niet tot aan het officiële forum gaan, dus voor de meeste deelnemers daar ging het alternatieve waterforum jammer genoeg onopgemerkt voorbij.

Waarom nam Wervel vzw deel aan het Wereld Sociaal Forum? Wat was je ervaring met het Forum?

Wervel heeft in 2001 al deelgenomen aan het Wereld Sociaal Forum, toen het voor de eerste keer plaatsvond, ook in Brazilië. Het is een enorm grote samenkomst van allerlei NGO’s en sociale organisaties, onder het motto, ‘een andere wereld is mogelijk’. Het forum wil een sociale tegenhanger zijn voor het neoliberale wereld economisch forum in Davos.

Aan deze editie in Salvador namen meer dan 50,000 mensen deel, van over de hele wereld. Er waren workshops en debatten over allerlei thema’s, van voedselzekerheid en agro-ecologie, tot racisme, feminisme en mensenrechten, milieubescherming. De organisatie was soms lichtjes chaotisch maar zo kwam je soms op onverwachte plekken en had je interessante ontmoetingen.

Als vertegenwoordiger van Wervel op het forum was ik vooral geïnteresseerd in sessies gerelateerd aan landbouw, en de problemen met de grootschalige industriële landbouw die de Cerrado vernietigt. In een sessie ging het over de link tussen ontbossing en vleesconsumptie, niet enkel in Brazilië maar ook bijvoorbeeld Paraguay en Bolivië is dit steeds meer een probleem, door de stijgende vraag naar vlees en bijgevolg uitbreiding van sojaplantages (voor veevoeder) en rundveehouderij.

Het is heel hoopvol en krachtig om zoveel mensen bij elkaar te zien die strijden voor een betere wereld.

Blogger Willemjan bracht dit interview tot stand via briefwisseling
Last edited by WillemJan on Tue May 29, 2018 11:35, edited 3 times in total.User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Sun May 27, 2018 02:47

Eindelijk heb ik het door. Ik dacht dat er TWEE WillemJannen waren, maar nee dus. Toch handig dat de reactie het originele artikel toont :)

Goed, wat verder onderzoek van mijn kant, dat lijkt me nodig.

Ik zit namelijk een beetje in mijn maag met de blogs van Luc waar ik wat kritiek op had. Maar er komt nooit antwoord. Vind ik raar, dit is dacht ik een discussieforum en niet een forum voor zelfpromotie. Maar misschien zie ik dat verkeerd? Ik denk dat ik het aan de juiste man vraag, want ik zie op LinkedIn dat je manager van dit forum bent geworden, dus dan kunnen we je vragen naar de koers en inhoud. Toch?

Goed. Ene Anneleen doet aan agro-ecologie. Dat lijkt me een prima plan, behalve dan dat er kennelijk enige onduidelijkheid is over WAT dat dan is. Dus een behoorlijke uitleg lijkt me gewenst, want IK weet het zeker ook niet.
Op die vraag komt wel een waterval van woorden, en iets met duurzaamheid en zo, heel milieubewust. Waar dat vandaan komt is onduidelijk, een onderbouwing ontbreekt. En verder moeten de boeren maar zelf experimenteren, zo lijkt het.

Wel enige verbazing wekt het dat het om hetzelfde clubje gaat als dat van Luc. Dat is nou ook toevallig zeg!

Men is dus tegen monocultuur, en met name die van soja. Dat begrijp ik. Maar de kleinschalige landbouw die men kennelijk voor ogen heeft, waar rasverbeteringen nog op goed geluk en met veel geexperimenteer wordt gedaan en waar biologisch wordt gewerkt, hebben aantoonbaar een mindere opbrengst per areaal. Met andere woorden: als de wereldbevolking gevoed moet worden op deze manier moet er VEEL MEER bos omgehakt worden.

Ook in de agrarische sector is technologie niet meer te stuiten.

Even voor de goede orde: het feit dat kinderen schoolmaaltijden krijgen is al ingesteld door Getulio Vargas als ik mij niet vergis. En de Bolsa Familia was al bestaand bij FHC, al heette het anders. Als je het met Europa vergelijkt een heel mager sociaal vangnet, maar smaken verschillen kennelijk.

https://scontent.fsdu12-1.fna.fbcdn.net ... e=5BBDF503WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Mon May 28, 2018 23:54

Martinho, ik denk niet dat er hiet nog antwoord op komt. Jullie hebben de mensen van de wervel al veel te hard aangepakt...


Wat is agro-ecologie? Wat heb je geleerd over agro-ecologie in Brazilië?

Er is veel discussie over de exacte definitie van agro-ecologie, maar in de kern wil agro-ecologie een duurzaam alternatief bieden voor het huidige industriële landbouw- en voedselsysteem dat buiten vervuiling, verlies van biodiversiteit, en een grote impact op het klimaat, ook ongelijkheid in de hand werkt en de honger niet uit de wereld heeft geholpen. Op vlak van landbouw is agro-ecologie gebaseerd op ecologische principes waarbij diversiteit van gewassen en een gezonde bodem bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. De kennis over de exacte praktijken die kunnen zorgen voor een goede productiviteit is context gebonden, en komt vaak van de boeren zelf die experimenten en innoveren op hun veld.

In Brazilië is vooral de conventionele, industriële landbouw heel zichtbaar, gigantische monoculturen van soja of bonen die het volledige landschap in beslag nemen– zo ver het oog reikt. Een heel triest aanzicht. Daartegenover staan de kleine agro-ecologische paradijsjes, waar ik heb kunnen verblijven. Op deze boerderijen in de buurt van de hoofdstad Brasilia, midden in de Cerrado, werd op een biologische manier geproduceerd, met een enorme diversiteit aan fruit en groenten. Ik had het geluk in het mango seizoen aan te komen zodat we elke dag verse mango’s konden rapen! En daarna begon het avocado seizoen.


Ik ben juist eens naar de uiteenzetting van Anneleen geweest en ik heb een boek gelezen van Luc, allemaal heel interessant hoor. Dat zijn eigenlijk mensen met veel wetenschappelijke kennis hebben over Brazilië. De verantwoordelijke van dit forum is Progresso, ik help gewoon met de inhoud, het is Progresso die de blog van Luc online zet. Luc is hier ook moderator, maar ik denk niet dat die mens daar veel zin in heeft als ik zie wat hoe politiek beladen het is allemaal is... Wij zijn in oorsprong allebei van MO* magazine of MO.beUser avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Tue May 29, 2018 00:28

Het wordt steeds gekker. Echt hoor, denk je nou dat DIT (gewoon een herhaling van wat in de eerdere post staat) een ANTWOORD ergens op is?

Je weet dus niet wat agro-ecologie is, behalve dan dat het niet grootschalig (he bah) en biologisch is (dat moet wel goed zijn). Volgens Anneleen Vos dan, en die is WETENSCHAPPER volgens jou, dus dat is ok, toch? Waarom dat moet of goed is wordt niet duidelijk, en helaas: DAAR ging mijn belangstelling naar uit.
Weet je: wetenschap is niet luidkeels iets beweren, het is ook een stelling proberen te onderbouwen en kritiek pareren. Ik dat heb ik Luc tot op heden niet zien doen, en die schijnt toch echt de oprichter van Wervel te zijn.

Een andere discussie is de vraag wie hier allemaal moderator of wat dan ook is. Dat zoek je maar met Progresso uit, want die gaat daar volgens mij echt over. Volgens mij is het wat anders dan stukjes neerplempen waar geen kritiek op mag worden geuit.User avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 3007
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Progresso » Tue May 29, 2018 00:48

Agro-ecologie, wat het dan ook precies mogen zijn, zal waarschijnlijk fors meer land nodig hebben om dezelfde output te krijgen. Van mangas en advocados kan je niet leven. Je hebt proteïnen en nog een stelletje mineralen en vitamines nodig. Die krijg je binnen door vlees uit de bio-industrie en granen die op enorme vlaktes zeer efficient worden geteeld. Hoeveel precies is bekend. Wil je dat allemaal op plantaardige of kleinschalige basis doen heb je 2 aardbollen nodig.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 00:56

Martinho wrote:
Tue May 29, 2018 00:28
Het wordt steeds gekker. Echt hoor, denk je nou dat DIT (gewoon een herhaling van wat in de eerdere post staat) een ANTWOORD ergens op is?

Je weet dus niet wat agro-ecologie is, behalve dan dat het niet grootschalig (he bah) en biologisch is (dat moet wel goed zijn). Volgens Anneleen Vos dan, en die is WETENSCHAPPER volgens jou, dus dat is ok, toch? Waarom dat moet of goed is wordt niet duidelijk, en helaas: DAAR ging mijn belangstelling naar uit.
Weet je: wetenschap is niet luidkeels iets beweren, het is ook een stelling proberen te onderbouwen en kritiek pareren. Ik dat heb ik Luc tot op heden niet zien doen, en die schijnt toch echt de oprichter van Wervel te zijn.

Een andere discussie is de vraag wie hier allemaal moderator of wat dan ook is. Dat zoek je maar met Progresso uit, want die gaat daar volgens mij echt over. Volgens mij is het wat anders dan stukjes neerplempen waar geen kritiek op mag worden geuit.
Jullie kritiek is politiek niet neutraal, maar wel politiek geïnspireerd. Het enige dat ik wil van jullie is informatie en gedachtengangen die ik in mijn journalistiek onderzoek kan gebruiken. Voor de rest heb ik al die bagger niet nodig...

Agro-ecologie is naar mijn inziens een kleinschalige landbouw zonder pesticiden, met als verschil van de biologische landbouw is dat er verschillende gewassen gemixed zijn om op die manier een normale biotoop te creeëren, die zoals ik denk goed is voor de bodem en dus geen monocultuur is die de bodem kapot maakt op korte termijn. Het is dus een veel betere landbouw om het landbouw areaal gezond te maken en niet voortdurend nieuwe gronden te moeten aanboren en dus onvruchtbare gronden te maken.

De woorden zijn van Anneleen, ik heb haar enkele vragen opgestuurd... ik heb gepubliceerd wat zei mij vertelde
Last edited by WillemJan on Tue May 29, 2018 01:32, edited 2 times in total.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 01:05

Progresso wrote:
Tue May 29, 2018 00:48
Agro-ecologie, wat het dan ook precies mogen zijn, zal waarschijnlijk fors meer land nodig hebben om dezelfde output te krijgen. Van mangas en advocados kan je niet leven. Je hebt proteïnen en nog een stelletje mineralen en vitamines nodig. Die krijg je binnen door vlees uit de bio-industrie en granen die op enorme vlaktes zeer efficient worden geteeld. Hoeveel precies is bekend. Wil je dat allemaal op plantaardige of kleinschalige basis doen heb je 2 aardbollen nodig.
Je kan eigenlijk een grote proteïne input hebben zonder vlees te eten. Mijn vraag is altijd bij veganisme of je voldoende van de 12 essentiële proteïnes binnen krijgt, je moet echt heel hard met je eten bezig zijn om dat te kunnen.

Normaal zou iedereen een normale maaltijd moeten eten. Toch is vlees heel slecht voor het klimaat en verbruik je veel water om een stukje vlees te maken. Dat is een probleem in landen zoals brazilië.

Ik ben zo geen voorstander van veggie/vegan, ik vind het belangrijker hoeveel water er gebruikt wordt. Zoals in chili is het nu bijna revolutie omwille van de verdeling van water voor advocados. Zelfde voor Israël en Palestina, dat conflict draait enorm rond water.

Natuurlijk eet de Europese koe, Braziliaanse soja, dus je hebt verlies van landbouwgebied en verlies van water,
de landbouw in Brazilië is dus te intensief en agro-ecologie is veel beter en zorgt voor veel jobs. Onze linkse vriend in Frankrijk wil terug naar deze populaire landbouw... In de soviet-unie hadden ze kolkhozen, dat was allemaal redelijk gezonde voeding...
Last edited by WillemJan on Tue May 29, 2018 01:30, edited 1 time in total.User avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 3007
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Progresso » Tue May 29, 2018 01:26

Lees eerst eens even dit artikel in The Economist over de cerrado.https://www.economist.com/node/16886442

Ik ken Piaui erg goed. Het was mijn eerste kennismaking met Brazilië. 30 jaar geleden was er daar daadwerkelijk sprake van honger en dieptrieste armoede.

Het programma van Embrapa zorgt voor werkgelegenheid, voedsel en welvaart.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 01:50

Progresso wrote:
Tue May 29, 2018 01:26
Lees eerst eens even dit artikel in The Economist over de cerrado.https://www.economist.com/node/16886442

Ik ken Piaui erg goed. Het was mijn eerste kennismaking met Brazilië. 30 jaar geleden was er daar daadwerkelijk sprake van honger en dieptrieste armoede.

Het programma van Embrapa zorgt voor werkgelegenheid, voedsel en welvaart.
Dit is ook mijn domein niet, maar blijkbaar is staat agro-ecologie toch aan de basis van dit wonder. Een vriend van mij studeerde het in Brussel...User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Tue May 29, 2018 02:07

WillemJan wrote:
Tue May 29, 2018 00:56


Jullie kritiek is politiek niet neutraal, maar wel politiek geïnspireerd. Het enige dat ik wil van jullie is informatie en gedachtengangen die ik in mijn journalistiek onderzoek kan gebruiken.
En uit welke politieke inspiratie sprak ik dan?
Voor de rest heb ik al die bagger niet nodig...
ok, dus tegenwerpingen en lastige vragen zijn bagger die je niet "kan gebruiken" :(
Agro-ecologie is naar mijn inziens een kleinschalige landbouw zonder pesticiden, met als verschil van de biologische landbouw is dat er verschillende gewassen gemixed zijn om op die manier een normale biotoop te creeëren
Dat zou kunnen ja. Tot zover een poging tot definitie, maar dan gaan we verder met meningen:
... die zoals ik denk goed is voor de bodem en dus geen monocultuur is die de bodem kapot maakt op korte termijn. Het is dus een veel betere landbouw om het landbouw areaal gezond te maken en niet voortdurend nieuwe gronden te moeten aanboren en dus onvruchtbare gronden te maken.
In deze twee zinnen staat drie (3) keer het woordje DUS, wat zou duiden op een gevolgtrekking uit onweerlegbare feiten. Maar dat zijn het niet, het zijn MENINGEN, geen feiten, en wat dat betreft zeer aanvechtbaar.

Het is bijvoorbeeld helemaal niet gezegd dat bebouwing met gemixte gewassen NIET zou leiden tot uitputting van de grond, tenzij er natuurlijk op een of andere wijze bemest wordt en grondverbetering toegepast. Overigens past men dus over het algemeen een roulatiesysteem toe van gewassen om de grond te verbeteren of te laten recupereren. Het aanboren van nieuwe gronden is echt uit de tijd sinds de middeleeuwen ofzo.

Het landbouwareaal wordt dus niet per definitie gezond gemaakt door de mix-methode. Dat is op zijn hoogst een stelling die nog bewezen moet worden.

Ander "voordelen" worden niet uitgewerkt zie ik. Er wordt gehamerd op kleinschaligheid, dat zou ergens goed voor zijn kennelijk. Voor WAT dan? Is dat meer efficient? Nee, dat is het zeker niet. Is het gezonder? Hoezo? Zonder pesticiden, dat zouden we inderdaad wel willen, maar dan moeten de klanten in de supermarkt wel 10x meer willen betalen en accepteren dat er wormen en vraat in zit.

Ander belangrijk punt is dat mider efficiente landbouw met grote vraat leidt tot minder voedsel voor de wereldbevolking. Als het dan ook nog eens gaat over vermijden van grootschaligheid (mechanisatie) en technologie (GMO´s en nieuwere bestrijdingsmiddelen) dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Nee, ik geloof er niet in, om de simpele reden dat het een utopie is. Onhaalbaar, niet sociaal, erg egocentrisch. Hou je 1e wereldproblemen maar lekker in de 1e wereld. Ga daar niet mee in Brazilie lopen leuren. Je redt er geen amazoneboom mee, integendeel.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 02:17

Martinho wrote:
Tue May 29, 2018 02:07
WillemJan wrote:
Tue May 29, 2018 00:56


Jullie kritiek is politiek niet neutraal, maar wel politiek geïnspireerd. Het enige dat ik wil van jullie is informatie en gedachtengangen die ik in mijn journalistiek onderzoek kan gebruiken.
En uit welke politieke inspiratie sprak ik dan?
Voor de rest heb ik al die bagger niet nodig...
ok, dus tegenwerpingen en lastige vragen zijn bagger die je niet "kan gebruiken" :(
Agro-ecologie is naar mijn inziens een kleinschalige landbouw zonder pesticiden, met als verschil van de biologische landbouw is dat er verschillende gewassen gemixed zijn om op die manier een normale biotoop te creeëren
Dat zou kunnen ja. Tot zover een poging tot definitie, maar dan gaan we verder met meningen:
... die zoals ik denk goed is voor de bodem en dus geen monocultuur is die de bodem kapot maakt op korte termijn. Het is dus een veel betere landbouw om het landbouw areaal gezond te maken en niet voortdurend nieuwe gronden te moeten aanboren en dus onvruchtbare gronden te maken.
In deze twee zinnen staat drie (3) keer het woordje DUS, wat zou duiden op een gevolgtrekking uit onweerlegbare feiten. Maar dat zijn het niet, het zijn MENINGEN, geen feiten, en wat dat betreft zeer aanvechtbaar.

Het is bijvoorbeeld helemaal niet gezegd dat bebouwing met gemixte gewassen NIET zou leiden tot uitputting van de grond, tenzij er natuurlijk op een of andere wijze bemest wordt en grondverbetering toegepast. Overigens past men dus over het algemeen een roulatiesysteem toe van gewassen om de grond te verbeteren of te laten recupereren. Het aanboren van nieuwe gronden is echt uit de tijd sinds de middeleeuwen ofzo.

Het landbouwareaal wordt dus niet per definitie gezond gemaakt door de mix-methode. Dat is op zijn hoogst een stelling die nog bewezen moet worden.

Ander "voordelen" worden niet uitgewerkt zie ik. Er wordt gehamerd op kleinschaligheid, dat zou ergens goed voor zijn kennelijk. Voor WAT dan? Is dat meer efficient? Nee, dat is het zeker niet. Is het gezonder? Hoezo? Zonder pesticiden, dat zouden we inderdaad wel willen, maar dan moeten de klanten in de supermarkt wel 10x meer willen betalen en accepteren dat er wormen en vraat in zit.

Ander belangrijk punt is dat mider efficiente landbouw met grote vraat leidt tot minder voedsel voor de wereldbevolking. Als het dan ook nog eens gaat over vermijden van grootschaligheid (mechanisatie) en technologie (GMO´s en nieuwere bestrijdingsmiddelen) dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Nee, ik geloof er niet in, om de simpele reden dat het een utopie is. Onhaalbaar, niet sociaal, erg egocentrisch. Hou je 1e wereldproblemen maar lekker in de 1e wereld. Ga daar niet mee in Brazilie lopen leuren. Je redt er geen amazoneboom mee, integendeel.
Martinho, ik heb iemand een platform gegeven, dit is niet mijn core business, jullie verwijten mij voortdurend dat ik alleen over het midden-oosten spreek, probeer eens zo vriendelijk te zijn om iets anders te spreken.

Ik ben niet verantverantwoordelijk voor die woorden, het zijn de woorden van Anneleen, ze zegt zelf dat er veel definities zijn van agro-ecologie in het artikel... Ik ben niet iemand die tegen vlees of GMO's is. Ik heb wel de uitwassemingen van monocultuur gezien in Argentinië, dat is echt geen oplossing. Toch staat het in dat artikel van @progresso dat ze gebruik maken van agro-ecologie om de velden vruchtbaar te houden...WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 02:20

WillemJan wrote:
Tue May 29, 2018 00:56

En uit welke politieke inspiratie sprak ik dan?
Ik denk dat jij het niet kan hebben dat ik over het midden-oosten spreek omdat jij een jood bent en je dat nauw aan het hart ligt, ik ben hier enkel mee bezig omdat dit mijn persoonlijk onderzoek project is...
Last edited by WillemJan on Tue May 29, 2018 02:44, edited 1 time in total.User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Tue May 29, 2018 02:32

Gut, ben ik Jood? Wat grappig.

En dat is een politieke inspiratie voor landbouw in Brazilie..... iets dat niet je "core business" is maar waar je wel van alles en nog wat over meent te moeten roepen.

Heel duidelijk allemaal.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 02:44

Martinho wrote:
Tue May 29, 2018 02:32
Gut, ben ik Jood? Wat grappig.

En dat is een politieke inspiratie voor landbouw in Brazilie..... iets dat niet je "core business" is maar waar je wel van alles en nog wat over meent te moeten roepen.

Heel duidelijk allemaal.
Ik denk dat je jood zijn aan de basis ligt van u aanvallen op mij (op basis van mijn artikels over het midden-oosten). Voor de duizendste keer, MR DIE WOORDEN VERDRAAIT, ik heb geen enkele input gehad in dat artikel... ik heb gewoon vragen gesteld. Laat eens mens eens gerust met je persoonlijke aanvallen. Ik ga echt hier vertrekken hé als het zo verder gaat.User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Tue May 29, 2018 03:06

Je lijdt aan leesblindheid en/of leugenachtigheid. IK VERDRAAI GEEN WOORDEN, mijnheer.

Jij gaf "een platform" hier, je verdedigt het en als je het niet meer weet zijn het opeens niet meer jouw woorden. Je beweerde moderator te zijn en aan de inhoud bij te dragen maar je wil daar nu opeens niet meer verantwoordelijkheid voor nemen. Je stelde dat Anneleen en Luc WETENSCHAPPELIJKE kennis hebben van Brazilie, dat je deel uitmaakt van dezelfde Belgische organisatie en/of tijdschrift, dan heb je volgens mij geen recht van klagen als ik daar wat opmerkingen over heb. Ik heb daarenboven GEEN PERSOONLIJKE aanvallen gedaan tegen Anneleen, dus wens ik daarvoor een verontschuldiging. Ik ben ook al geen Jood, al schijn je dat te denken. Ik zal dat niet als belediging opvatten, maar in Nederland wordt dat vaak wel zo opgevat. Ik waarschuw maar even.

En die zogenaamde dreighouding in de laatste zin had je beter weg kunnen laten, het is lachwekkend.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 03:18

Martinho wrote:
Tue May 29, 2018 03:06
Je lijdt aan leesblindheid en/of leugenachtigheid. IK VERDRAAI GEEN WOORDEN, mijnheer.

Jij gaf "een platform" hier, je verdedigt het en als je het niet meer weet zijn het opeens niet meer jouw woorden. Je beweerde moderator te zijn en aan de inhoud bij te dragen maar je wil daar nu opeens niet meer verantwoordelijkheid voor nemen. Je stelde dat Anneleen en Luc WETENSCHAPPELIJKE kennis hebben van Brazilie, dat je deel uitmaakt van dezelfde Belgische organisatie en/of tijdschrift, dan heb je volgens mij geen recht van klagen als ik daar wat opmerkingen over heb. Ik heb daarenboven GEEN PERSOONLIJKE aanvallen gedaan tegen Anneleen, dus wens ik daarvoor een verontschuldiging. Ik ben ook al geen Jood, al schijn je dat te denken. Ik zal dat niet als belediging opvatten, maar in Nederland wordt dat vaak wel zo opgevat. Ik waarschuw maar even.

En die zogenaamde dreighouding in de laatste zin had je beter weg kunnen laten, het is lachwekkend.
Kijk man, ik heb één boek gelezen van luc, ben naar een info avond geweest over Anneleen die is weggegaan met de wervel, ik heb gewoon een interview afgenomen, niet meer, ik weet wat ik zeg hé. Je hebt een andere keer gezegd dat je een jood was, dus zwijg man...User avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Tue May 29, 2018 03:39

Nee, dat heb ik NIET gezegd, Maar zand erover. Ik stoorde me meer aan kwalificaties als "bagger" enzo.WillemJan
Articles: 0
Posts: 216
Joined: Wed Apr 04, 2018 19:56

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by WillemJan » Tue May 29, 2018 04:25

Will keep it kosher, habibyUser avatar
Martinho
Articles: 0
Posts: 642
Joined: Tue Oct 24, 2017 23:19

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Martinho » Wed Jun 06, 2018 23:37

Voor de geinteresseerde lezer/medelezer

Toevallig kwam ik dit artikel tegen over Glyphosate/Roundup waarin de giftigheid wordt gemeld met referentie naar een wetenschappelijk onderzoek. Tevens een paar opmerkingen over biologische landbouw, waarin wordt aangetoond dat biologische landbouw NIET per definitie zonder bestrijdingsmiddelen gaat. Het daarbij alternatieve middel is bijvoorbeeld kopersulfaat, wat echter giftiger is dan glyfosaat.

https://survivorstable.com/2018/06/05/w ... lyphosate/User avatar
Progresso
Articles: 34
Posts: 3007
Joined: Wed Mar 07, 2012 01:56
Location: Fortim
Contact:

Re: Interview Anneleen (31j) onderzoekt agro-ecologie in Brazilië voor de Wervel vzw

Post by Progresso » Thu Jun 07, 2018 00:06

Biologische landbouw zou best wel eens meer energie en resources kunnen verbruiken dan moderne landbouw. Het is een beetje dezelfde discussie als met plastic bekertjes. Die blijken inder desasteus voor het milieu te zijn dan het keer op keer wassen met veel water en chemicalien van een aarden beker.Locked