Apostille: Legaliseren van documenten

Apostille: Legaliseren van documenten

Beschrijving: Nederland, Brazilië en België zijn aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren het document met een stempel of sticker: een apostille.

Categorieën: Overige

Link naar dit artikel: Selecteer alles

[url=https://www.brazilieforum.nl/app.php/kb/viewarticle?a=21&sid=a84edb2d4abbaf2ad5808a641b918267]Kennisbank - Apostille: Legaliseren van documenten[/url]

Nederland, Brazilë en België zijn aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren het document met een stempel of sticker: een apostille. In Nederland haalt u deze bij een rechtbank. In België bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en in Brazilië bij willekeurig welk cartório. Daarna is uw document klaar voor gebruik in alle deelnemende landen.

Officiele documenten bestemd voor officiële instanties in Brazilië moeten worden voorzien van apostille. De apostille kan in meerdere talen worden opgesteld. Om tijd en kosten te sparen is het handig dat de apostille in dezelfde taal wordt opgesteld als het document waarop het bevestigd wordt.
Bijvoorbeeld apostille in ’t Nederlands als het een diploma in 't Nederlands betreft.

Voor welke documenten geldt het apostilleverdrag?
  • documenten van rechterlijke instanties, zoals documenten van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder
  • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s of akten van de burgerlijke stand
  • notariële akten
  • officiële verklaringen op onderhandse stukken, zoals verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum
Uitzonderingen

De volgende documenten kunt u niet laten legaliseren met een apostillestempel:
  • documenten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, zoals een verklaring van ongehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland
  • documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten
  • Waar haalt u de apostille voor uw document?
Nederland:
In Nederland haalt u voor uw Nederlandse documenten een apostille bij een Nederlandse rechtbank. U vindt rechtbanken in het overzicht van rechtbanken.

Kosten: €20 per document.
Soms moet u het document eerst laten legaliseren door een andere instantie voordat u een apostille bij de rechtbank kunt krijgen. Dit geldt voor diploma’s (duo.nl), medicijn verklaringen (hetcak.nl) en documenten afgegeven door de Belastingdienst (Rijksoverheid.nl)

België
In België haalt u voor uw Belgische documenten een apostille bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Adres: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur.

Alvorens uw document naar de Dienst Legalisatie te sturen of het ter plekke aan te bieden, gelieve na te gaan of uw document getekend is door een openbaar ambtenaar:
  • hetzij op gemeentelijk niveau: door de burgemeester of door een schepen en in geen geval door een afgevaardigde gemeentelijk ambtenaar
  • hetzij door een notaris, enz.
  • hetzij door een ambtenaar van een openbare instelling waarvan de handtekening werd neergelegd bij de Dienst Legalisatie.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kosten: € €20 per document, betaling per bank; geen aanname van contant geld.

Brazilië
Cartório in uw woonplaats

Kosten:

• Certidão emitida por Cartório de Registro Civil: R$ 38,35
• Documentos públicos não emitidos por Cartórios: R$ 38,35
• Documentos particulares: R$ 84,05

In welke landen is uw document met apostille geldig?

Met de apostille is uw document geldig in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag. Zowel Brazilië, Nederland en België hebben dit verdrag geratificeerd.
cron